12 - 14/9/2008

SVĚTOVÁ VÝSTAVA
POŠTOVNÍCH
ZNÁMEK

společně s mezinárodním veletrhem Sběratel

 Archiv zpráv

 Poslední zprávy:


A. NESOUTĚŽNÍ TŘÍDY / NON-COMPETITION CLASSES

A1. OFFICIAL CLASS / OFICIÁLNÍ TŘÍDA

 
A1-1    GEMS FROM THE ROYAL PHILATELIC COLLECTION OF HER MAJESTY QEEN ELIZABETH II /

           VZÁCNOSTI Z  KRÁLOVSKÉ SBÍRKY JEJÍHO VELIČENSTVA KRÁLOVNY ALŽBĚTY II.
           Great Britain
A1-2    PRINTING SHEETS OF THE FIRST CZECHOSLOVAK STAMPS BY ALFONS MUCHA'S DESIGNS -

           "HRADCANY" AND NEWSPAPER STAMPS "FLYING FALCON" / SOUTISKOVÉ ARCHY PRVNÍCH 

           ČESKOSLOVENSKÝCH ZNÁMEK PODLE NÁVRHŮ ALFONSE MUCHY - VÝPLATNÍ "HRADČANY" A  

           NOVINOVÉ "SOKOL V  LETU" 
           ČESKÁ POŠTA, S.P., POŠTOVNÍ MUZEUM, Czech Republic
A1-3    UNACCEPTED DESIGNS FOR THE CZECHOSLOVAK CHARITY POSTAGE STAMPS "FOR CHILDERN",

           RESULTING FROM THE COMPETITION ANNOUNCED BY MINISTERY OF POSTS AND TELEGRAPHS 

           IN 1936 / NEPŘIJATÉ VÝTVARNÉ NÁVRHY NA ČS. POŠTOVNÍ ZNÁMKY EMISE "DĚTEM", 

           POCHÁZEJÍCÍ ZE SOUTĚŽE VYPSANÉ MINISTERSTVEM POŠT A  TELEGRAFŮ V  ROCE 1936" 
           ČESKÁ POŠTA, S.P., POŠTOVNÍ MUZEUM, Czech Republic

c57Výběr jazyka - ČeskyVýběr jazyka - NěmeckyVýběr jazyka - Anglicky