12 - 14/9/2008

SVĚTOVÁ VÝSTAVA
POŠTOVNÍCH
ZNÁMEK

společně s mezinárodním veletrhem Sběratel

 Archiv zpráv

 Poslední zprávy:


Pozvání do Prahy

 Foto - Jos Wolff

Ve dnech 12. až 14. září 2008 bude Svaz českých filatelistů pod patronátem Mezinárodní filatelistické federace FIP pořádat v  Praze Světovou výstavu poštovních známek PRAGA 2008 v  soutěžních třídách tradiční filatelie, poštovní historie a  filatelistické literatury a  v experimentální třídě jednorámových exponátů. Bude to další z  mezinárodních výstav konaných v  uplynulých desetiletích v  Praze, a  jsem si proto jist, že i  PRAGA 2008 bude tak úspěšná jako všechny ostatní filatelistické akce pořádané v  bývalém Československu a  dnešní České republice. Stejně jako v  roce 1988, kdy jsem byl poprvé zvolen členem výboru pro přípravu tehdejší pražské výstavy, mě i  letos velmi potěšilo, že jsem byl jmenován konzultantem pro výstavu v  roce 2008.

Soutěžní výstavy PRAGA 2008 se se svými exponáty zúčastní vystavovatelé všech národů, ras, vyznání a  politického přesvědčení a  předvedou světu ty nejlepší sbírky ve vybraných filatelistických třídách. Zároveň tak ukáží, že filatelie přispívá k  míru a  porozumění na světě. Rád bych proto pozval všechny filatelisty, aby přijeli do Prahy, seznámili se s  novinkami ve filatelii a  společně s  námi se podíleli na utváření budoucnosti naší záliby.

Chtěl bych už nyní dopředu poděkovat národním komisařům a  členům organizačního výboru výstavy za jejich práci, kterou odvedou pro výstavu PRAGA 2008. Výstavě PRAGA 2008 pak přeji hodně úspěchů. Jako prezident FIP a  konzultant FIP pro tuto výstavu doufám, že budu moci v  srdci Evropy přivítat nejen filatelisty, ale i  laickou veřejnost z  celého světa.

  
 
Jos Wolff, RDP
prezident FIP

c67Výběr jazyka - ČeskyVýběr jazyka - NěmeckyVýběr jazyka - Anglicky