12 - 14/9/2008

SVĚTOVÁ VÝSTAVA
POŠTOVNÍCH
ZNÁMEK

společně s mezinárodním veletrhem Sběratel

 Archiv zpráv

 Poslední zprávy:


Vážení přátelé filatelie,

 Foto - Karel Kratina

v roce 1962 se konala výstava Praga poprvé v  Průmyslovém paláci a  poprvé se mohla pyšnit přídomkem světová. Mně bylo jedenáct let. Nevím, jestli to platí i  dnes – tenkrát každý kluk sbíral. Krabičky od zápalek, obaly od mýdel, odznáčky – a  známky samozřejmě hrály prim. Až na světové výstavě mi ale došlo, jak byly naše sbírky „divoké“. Pochopil jsem (i když jsem to ještě nedokázal pojmenovat) že sběratelská vášeň může být vášeň ušlechtilá. A  že úspěšný sběratel musí být nejen nadšený a  zapálený, ale také důsledný a  metodický. A  v neposlední řadě zdatný obchodník. Stálo by ostatně za studii, kolik úspěšných podnikatelů získávalo první obchodnické ostruhy při směnném obchodu mezi sběrateli…

Asi to byl osud, že dnes, trochu jinak, zase žiji poštou. Českou poštou, která kromě jiného podporuje filatelistického koníčka tím nejzákladnějším: novými emisemi známek. A  jsem hrdý, že ty dnešní jsou stejně ceněné, jako bývaly známky československé, které se vždycky řadily mezi nejkrásnější a  nejprofesionálněji připravené na světě. Praga 2008 připomene tuto slavnou tradici – v  roce 2008 totiž uplyne 90 let od vydání první československé poštovní známky (Hradčany podle návrhu Alfonse Muchy) a  také 90 let od založení Poštovního muzea. Poštovní muzeum vystaví nejeden unikát ze svých sbírek, například osmdesátiblok prvních novinových známek – modrých Merkurů. Připomínkou výročí patnácti let samostatného českého státu (a patnácti let České pošty) bude expozice vybraných českých známek z  let 1993–2008, včetně jejich světových ocenění.

Při vypočítávání všech kulatých čísel, narozenin a  výročí bychom neměli zapomenout ještě na jedno. Výstava Praga, jejímiž pořadateli jsou v  již tradiční dobré spolupráci Česká pošta a  Svaz českých filatelistů, oslaví v  roce 2008 krásných sedmdesát let, poprvé se konala v  roce 1938.

Za celou Českou poštu chci výstavě, která dokáže být zároveň naší i  světovou, popřát všechno nejlepší a  hodně spokojených návštěvníků z  řad široké veřejnosti, filatelistů a  v neposlední řadě také filatelistů budoucích.

 

 
Karel Kratina
generální ředitel České pošty, s. p.

c68Výběr jazyka - ČeskyVýběr jazyka - NěmeckyVýběr jazyka - Anglicky