12 - 14/9/2008

SVĚTOVÁ VÝSTAVA
POŠTOVNÍCH
ZNÁMEK

společně s mezinárodním veletrhem Sběratel

 Archiv zpráv

 Poslední zprávy:


Pozvánka předsedy Svazu českých filatelistů

 Foto - Lumír Brendl

Světová filatelistická výstava PRAGA 2008 bude první, která se bude konat na území samostatné České republiky. Bude však uspořádána na místě tradičním v  secesním Průmyslovém paláci na Výstavišti v  Praze-Holešovicích. Právě tam, kde se vůbec poprvé na světě, v  tehdejší Československé republice, konala Světová výstava poštovních známek PRAGA 1962. V  Průmyslovém paláci budou vystaveny filatelistické exponáty Čestného dvora, exponáty pozvané i  oficiální, soutěžní třídy tradiční filatelie, poštovní historie a  exponáty jednorámové. Soutěžní třída filatelistické literatury bude vystavena v  Poštovním muzeu.

Světová výstava PRAGA 2008 bude pořádána pod patronátem Mezinárodní filatelistické federace FIP. Rozhodli o  tom delegáti 69. kongresu FIP z  více než 70 zemí, kteří se sešli 13. října 2006 ve španělském městě Málaga. PRAGA 2008 bude také výstavou, která bude poprvé spojena s  11. ročníkem mezinárodního veletrhu Sběratel. Touto celosvětovou událostí bude rovněž připomenuto devadesáté výročí vzniku Československé republiky a  vydání první československé poštovní známky v  roce 1918 spolu s  15. výročím vyhlášení České republiky. Bude to pocta zemi a  lidem „v srdci Evropy“.

Česká republika a  čeští filatelisté se těší na filatelisty – sběratele i  vystavovatele a  návštěvníky z  celého světa. Těšíme se a  srdečně je u  nás přivítáme. Věříme, že nám společně pomohou naplnit poslání filatelie jako kulturní záliby a  svědka časů minulých i  přítomných, filatelie, která posiluje porozumění a  přátelství mezi národy a  lidmi celého světa.

 

Lumír Brendl
předseda Svazu českých filatelistů a  ředitel FIP

c69Výběr jazyka - ČeskyVýběr jazyka - NěmeckyVýběr jazyka - Anglicky