12 - 14/9/2008

SVĚTOVÁ VÝSTAVA
POŠTOVNÍCH
ZNÁMEK

společně s mezinárodním veletrhem Sběratel

 Archiv zpráv

 Poslední zprávy:


Navazujeme na tradici výstav PRAGA

 Foto - Vít Vaníček

Mezinárodní i  světové výstavy pod patronací FIP s  názvem PRAGA mají u  nás dlouhou tradici a  vždy byly pro filatelisty z  celé republiky i  pro návštěvníky ze zahraničí velkým svátkem. Význam těchto výstav ve středoevropském regionu je nesporný. Vždy se také staly důležitými milníky ve vývoji české a  československé filatelie a  bezesporu přilákaly do řad filatelistů mnoho nových sběratelů. Díky vysoké odborné úrovni a  možnosti mezinárodního srovnání významně pomáhaly utvářet názor na to, co lze sbírat a  hlavně, jak výsledky sběratelského úsilí dobře prezentovat. Možnost kvalifikovat se na tyto výstavy a  uspět zde se stala pro mnoho sběratelů vysokou motivací.

Výstavy PRAGA vždy prezentovaly nejen špičkovou úroveň naší známkové tvorby, ale také nejrůznější poštovně historické souvislosti a  využití těchto artefaktů při vytváření tematicky orientovaných sbírek. Návštěvníci měli možnost seznámit se s  vysoce hodnotným a  sběratelsky zajímavým materiálem včetně mnoha světových i  domácích rarit a  mimořádných dokladů.

Výstava PRAGA, první toho jména, se uskutečnila v  roce 1938 a  se svými 513 exponáty se stala významnou filatelistickou akcí krátce před vypuknutím druhé světové války. První poválečná výstava PRAGA 1955 naznačila určité možnosti pozvolného uvolňování v  mezinárodních vztazích a  stala se vlastně přípravou na následující monumentální světové výstavy pořádané v  letech 1962, 1968, 1978 a  1988. Rozsah i  propagace těchto světových výstav byly skutečně mimořádné. Na jedné straně zde byla jasně patrná snaha bývalého komunistického režimu propagovat sám sebe. Na straně druhé prokázaly tyto výstavy značný zájem lidí o  filatelii i  zájem řady fundovaných sběratelů nezištně podpořit další rozvoj filatelie u  nás. Výstavy také prokázaly vysokou odbornou úroveň filatelie na našem území a  často i  skutečnost, že bez velkého finančního zázemí lze vytvářet filatelisticky hodnotné sbírky a  exponáty.
Připomeňme si několika údaji, proč byly výstavy z  let 1962 až 1988 tak mimořádné.

Tak například výstavy PRAGA v  roce 1962 se zúčastnili sběratelé z  85 zemí a  byly zde expozice 64 poštovních správ, to vše v  rozsahu 6.500 rámů. Výstava v  pro nás pohnutém roce 1968 byla již v  rozsahu 10.000 rámů, s  oficiálními expozicemi dokonce 150 poštovních správ. Výstavu přitom shlédlo 345.000 návštěvníků, z  toho 60.000 zahraničních. Rovněž tak rozsah výstav v  dalších letech nebyl o  mnoho skromnější. O  jejich vysoké úrovni vypovídají i  počty udělených medailí. Tak například v  roce 1978 bylo uděleno celkem 40 velkých zlatých medailí, což byl do té doby nejvyšší počet v  historii světových výstav v  rámci mezinárodní filatelistické federace FIP.

Výstavy PRAGA si postupně vytvořily výborné renomé ve světě, a  tak není divu, že se na ně dařilo přilákat jak mnoho vynikajících exponátů, tak mnoho návštěvníků ze zahraničí, kteří se k  nám opětovně rádi vraceli. Dojem z  těchto výstav vždy také významně umocňovala bohatá kulturní a  historická tradice Prahy.

Připravovaná výstava PRAGA 2008 pod plným patronátem FIP bude jistě v  mnohém skromnější než její předchůdkyně z  let 1962 až 1988. Přesto je však hlavním cílem organizačního výboru důstojně navázat na její předchůdkyně a  zajistit vysokou odbornou i  společenskou úroveň výstavy. Vystavit zde opět mnoho vynikajících filatelistických exponátů a  návštěvníkům zajistit pokud možno komplexní nabídku nejrůznějších služeb včetně centrálního informačního servisu.

Jménem celého organizačního výboru výstavy bych rád vyjádřil potěšení nad možností přivítat návštěvníky z  celého světa na výstavě PRAGA 2008. Uděláme vše pro to, abychom jim zajistili bohaté filatelistické, kulturní i  společenské zážitky v  překrásném městě střední Evropy, ve stověžaté Praze.

 
 
Vít Vaníček
předseda Organizačního výboru PRAGA 2008

c70Výběr jazyka - ČeskyVýběr jazyka - NěmeckyVýběr jazyka - Anglicky