12 - 14/9/2008

BRIEFMARKEN
WELTAUSSTELLUNG

zusammen mit internationaler Messe Sammler

 Nachrichtenarchiv

 Neueste Nachrichten:


B. SOUTĚŽNÍ TŘÍDY / COMPETITION CLASSES

B3. TŘÍDA FILATELISTICKÉ LITERATURY / CLASS OF PHILATELIC LITERATURE

B3d Elektronická média (vydaná v  termínech podle B3a. až B3c.) / Electronic media (issued within the deadlines under B3a. through B3c.)

 
3401      WEBSITE www.abrafite.com.br
              ABRAFITE - BRAZILIAN ASSOCIATION OF THEMATIC PHILATELY, Brazil
3402      WEBSITE www.clubefilatelicodobrasil.com.br 
              CLUBE FILATELICO DO BREASIL, Brazil
3403      GEOLOGICAL FORMATIONS OF OUR WORLD AS WORLD NATURE HERITAGE / GEOLOGISCHE

              FORMEN UNSERE ERDE ALS WELTNATURERBE 
              DIETRICH ECKLEBE, Germany
3404      PRECOLUMBIAN CULTURES OF PERU / PRÄKOLUMBISCHE KULTUREN IN PERU 
              DIETRICH ECKLEBE, Germany
3405 [1], [2]      4 RINGS - THE HISTORY OF AUDI
              PETER ELIAS, USA
3406      PHILATELISTS ABOUT PHILATELY, ESPECIALY FROM OLOMOUC / FILATELISTÉ O  FILATELII

              PŘEDEVŠÍM Z  OLOMOUCE
              JAN KABELKA, Czech Republic
3407      POSTAL HISTORY OF WORLD WAR I  (IN ENGLISH, ON CD) / 1. SVĚTOVÁ VÁLKA V  POŠTOVNÍ

              HISTORII
              LUBOR KUNC, Czech Republic
3408      SINCE COLUMBUS TILL AMERICAN INDEPENDENCE (ON CD) / OD KOLUMBA K  AMERICKÉ

              NEZÁVISLOSTI
              EMANUEL LUKEŠ, Czech Republic
3409      CATALOGUE "ZEMSTVO" (ON CD) 
              VLADIMIR NOVOSELOV, Russia
3410      RUSSIAN (SOVIET UNION) RED ARMY FIELD POST STATIONS NUMBERS DURING THE GREAT

              PATRIOTIC WAR 1941-1945 CATALOGUE 
              ANATOLY OSATINSKI, USA
3411 [1], [2]      THE CATALOGUE OF POSTAL CANCELLATIONS WITH SPORT THEMES FROM REGIONS CZECHIA

              AND SLOVAKIA / KATALOG POŠTOVNÍCH RAZÍTEK SE SPORTOVNÍ TEMATIKOU Z  ÚZEMÍ ČECH A  

              SLOVENSKA 
              JAROSLAV PETRÁSEK, Czech Republic
3412 [1], [2]      CREATIVITY AND MASTERPIECES OF ALBRECHT DÜRER IN PHILATELIC COLLECTION
              KONSTANTIN SHAPOVALOV, Russia
3413 [1], [2]      KOMI REPUBLIC ON SIGNS OF THE POST PAYMENTS 1955-2006, SYKTYVKAR 2007
              KONSTANTIN SHAPOVALOV, Russia Print |  Send | Back
c71Sprache - TschechischSprache - DeutschSprache - Englisch