12 - 14/9/2008

BRIEFMARKEN
WELTAUSSTELLUNG

zusammen mit internationaler Messe Sammler

 Nachrichtenarchiv

 Neueste Nachrichten:


A. NON-COMPETITION CLASSES / NESOUTĚŽNÍ TŘÍDY

A2. CLASS FOR INVITED EXHIBITS / TŘÍDA POZVANÝCH EXPONÁTŮ

 
A2-1       ROMAN STATES (PAPAL STATES)
              SAVERIO IMPERATO, Italy
A2-2       AFGHANISTAN
              ROLF-DIETER JARETZKY, Germany
A2-3       SOVEREING STATE OF ANTIOQUIA 
              AUGUSTO PEINADO, Colombia
A2-4       U.S. POSTAL RATES 1851-1863 
              DON RICHARDSON, New Zealand
A2-5       AUSTRALIAN EXTERNAL AIRMAILS TO 1945
              MALCOLM GROOM, Australia
A2-6       TWO BLOODY CAMPAIGNS ENDING IN A  CATASTROPHE 
              BERT M. GOOFERS, Netherlands
A2-7       THE INTRODUCTION OF THE DATE IN THE DUTCH POSTMARKS
              BERT M. GOOFERS, Netherlands
A2-8       POSTAL HISTORY OF CZECH LANDS 1526-1850 / POŠTOVNÍ HISTORIE ČESKÝCH ZEMÍ 1526-

              1850
              VÍT VANÍČEK, Czech Republic
A2-9       TSCHECHOSLOWAKISCHE LUFTPOST (VON DEN ANFÄNGEN BIS 1930) / ČESKOSLOVENSKÁ 

              LETECKÁ POŠTA (OD POČÁTKU DO ROKU 1930)
              BEDŘICH HELM, Czech Republic
A2-10     CZECHOSLOVAKIA: DOUBLE POSTCARDS IN POSTAL USE FROM 1918 TO 1939 / 

              ČESKOSLOVENSKO: DVOJITÉ DOPISNICE V  POŠTOVNÍM POUŽITÍ OD ROKU 1918 DO ROKU

              1939
              MILAN ČERNÍK, Czech Republic
A2-11     NEVER WAR, NEVER MORE FASCISM 
              ADOLF BURGER, Czech Republic
A2-12     THE U.S. ARMY POST IN CZECHOSLOVAKIA 1945 / AMERICKÁ POLNÍ POŠTA V  

              ČESKOSLOVENSKU V  ROCE 1945

              PAVEL HAUZNER, Czech Republic
A2-13     CZECHOSLOVAK CURRENCY REFORM 1953 (USAGE OF POSTAGE DUE STAMPS) / 

              ČESKOSLOVENSKÁ MĚNOVÁ REFORMA 1953 (POŽITÍ DOPLATNÍCH ZNÁMEK) 
              VLADIMÍR DRAŽAN, Czech Republic
A2-14     TROUBLED TIMES IN BOHEMIA AND CZECHOSLOVAKIA / Z  TEMNA K  NÁRODNÍMU PROBUZENÍ 

              A VZNIKU ČSR 
              LUMÍR BRENDL, Czech Republic
A2-15     THE MOTORCAR / AUTOMOBIL 
              JIŘÍ HORÁK, Czech Republic Print |  Send | Back
c90Sprache - TschechischSprache - DeutschSprache - Englisch